Kedves Látogatónk!

 Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján, amelyet azzal a szándékkal hoztunk létre, hogy bepillantást nyújtsunk iskolánk életébe, mindennapjainkba. Reméljük, hogy az iskolánkkal kapcsolatos kérdéseire oldalunkat böngészve választ talál. Igyekszünk minél több információt megjeleníteni az oktatásról, a tantestületrõl, tanulóinkról, ízelítőt adni a tanórán kívüli tevékenységekről, programjainkról.

 Elmondhatjuk, hogy pedagógusi, tanulói és szülői közösségünk most már kialakította  azt a közös hangot, amely az értékteremtő, kreatív munkának erőt, folytonosságot és kitartást adhat. 

 Honlapunk tükörképe iskolánknak, azt a hangulatot, azt az értékrendet örökíti meg, amelyet alapításától fogva tanáraink ápoltak, gazdagítottak, és amelyet tanulóink hordoznak magukban személyiségük elválaszthatatlan részeként, emlékeik legféltettebb kincseiként.

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

         A református felekezeti népiskola1857-ben jött létre.A papilak mellett tehát felépült az iskola, ami a községi iskola céljait szolgálta. Bár az iskolát a reformátusok alapították, minden gyermek felvételt nyert vallási különbségtétel nélkül A vallási oktatás mindenkinek a saját felekezetű lelkészével történt.

      1918 után a román állam lefoglalta az iskola épületét és állami iskolává alakitotta át. Így a népiskola visszakényszerült régi helyére, a papilakra.

      1927-ben a királyi tanfelügyelőség elrendelte a népiskola beszüntetését, azzal indokolva rendeletét, hogy az iskola felszereltsége hiányos, a tanítók nem tudnak románul és az iskolában államellenes szellemben folyik a tanítás. 1927 június elsejével a két tanerővel rendelkező felekezeti népiskolát végleg bezárták, tanulóit pedig áthelyezték az állami iskolába.

       A román állam 1933-ban elrendeli, hogy az iskolában a tanítás román nyelven történjen. 1945 után a tanítást ismét magyar nyelven folytatták.

       2000-ben az iskola felvette a „Mikes Kelemen I-VIII osztályos iskola” nevet. Ma a tanítás román és magyar nyelven történik, mivel itt működik a román tagozat V-VIII osztályos részlege is. 

Az iskolai tevékenység nem korlátozódhat csak az ismeretek átadására, a tanulóinkat nevelni is  kell. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a közösség hagyományainak és szokásainak megismertetésére és megőrzésére. Mindez megvalósúl úgy a tanórák keretén belül, mint azon kívül is, valamint alkalmazzuk a szereplések alkalmával is.

SCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_1.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_2.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_3.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_4.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_5.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_6.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_7.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_8.JPGSCOALA GIMNAZIALA MIKES KELEMEN ALTALANOS ISKOLA - ZAGON_9.JPG