ŞCOALA CU CLASELE I – IV

GEORGE COŞBUC  ZAGON

  1. Prezentarea şcolii

Denumirea unităţii de învăţământ: Scoala cu clasele I-IV George Coşbuc

Adresa: Loc. Zagon, nr. 924, Jud. Covasna

              Tel: 0267343127

Structuri arondate : -

Forme de învăţământ: învăţământ  primar, 7 clase

2. Scurt istoric

Această şcoală numită iniţial ,,Şcoala confesională românească din Zagon” este atestată  o dată cu fiinţarea Bisericii Ortodoxe. O parte din clădirea actuală a fost ridicată  în anul 1850. Între anii  1894-1915 preotul Alexe Neagovici construieşte clădirea actualei şcoli parţi  ( lucrare continuată şi încheiată în forma actualei clădiri  de succesorul său, preotul Ioan Ciora). Din anul 2001, această şcoală primară  poartă numele poetului ardelean  George Coşbuc (1866/1918).  Suprafaţa îngrădită a şcolii  este de 3264 mp, iar suprafaţa pe care este construită şcoala este de 496 mp. În cadrul acestei instituţii  sunt înscrişi 102 elevi din care 52 de fete şi 48 de băieţi. În prezent şcoala dispune de condiţii mai bune decât în anii trecuţi   având apă curentă, instalaţie sanitară, iar  în şcoală funcţionează 2 laboratoare de informatică, cu acces la internet.

3.Specificul şcolii

Şcoala dispune de personal  didactic calificat, 7 învăţătoare din care 5 sunt localnice.

 Cadrele didactice sunt interesate de formarea continuă şi participa în fiecare an la cursuri  şi tabere organizate de CCD şi ISJ.  Acestea desfăşoară activităţi  instructiv- educative acordând şanse egale tuturor elevilor, folosind strategii activ-participative şi munca diferenţiată, îmbinând tradiţionalul cu modernul. Această şcoală a beneficiat de proiectul Phare RO 2000 ,,Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” prin care s-a realizat dotarea unui cabinet de informatică, un grup sanitar modern şi ,,Programul de după-amiază” de care au beneficiat 65% dintre elevi.  Prin participare la olimpiade şi diferite concursuri,  elevii  au dovedit competenţe de comunicare orală şi scrisă, cooperare, spirit competitiv, obţinând rezultate bune.

      4. Activităţi specifice

            a) Activităţi extracurriculare: serbări cu diferite ocazii ( montaje literar-muzicale, dansuri populare locale, şezători, dramatizări etc.), excursii şi drumeţii, comemorări.

            b) Activităţi cu părinţii: ,,Ziua porţilor deschise“, programul educativ ,,Educaţi aşa!”, concurs între părinţii claselor ,,Cea mai frumoasă clasă”, lectorate, mese rotunde.

            c) Proiecte ale şcolii: ,,Ecoşcoala”, ,,Bastoaşul infecţios” – campanie anti TBC, ,,Prietenul meu, calculatorul”, ,,Micii meşteri”.